இராமநாதபுரம் மாவட்ட நூர்பாலை லிட், இளநிலை உதவியாளர் & மின் பொறியாளர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

government jobs in ramanathapuram district 2020

இராமநாதபுரம் மாவட்ட நூர்பாலை லிட், இளநிலை உதவியாளர் & மின் பொறியாளர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு   இராமநாதபுரம் மாவட்ட நூர்பலையில் காலியாக உள்ள கீழ்காணும் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலமாக பணியமர்த்துவதற்கு கீழ்காணும் விவரப்படி தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் 14/03/2020 முதல் 31/03/2020 வரையில் வரவேற்கப்படுகின்றன.   காலிப்பணியிடம்    வ.எண் பதவியின் பெயர் காலிப்பணியிடம் 01. இளநிலை உதவியாளர் 04 02. மின் பொறியாளர் 01   கல்வித்தகுதி   வ.எண் பதவியின் பெயர் கல்வித்தகுதி … Read more

பாரதி கூட்டுறவு நூர்பாலை லிட், இளநிலை உதவியாளர் & மின் பொறியாளர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 

tamilnadu government jobs in tuticorin

பாரதி கூட்டுறவு நூர்பாலை லிட், இளநிலை உதவியாளர் & மின் பொறியாளர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு   பாரதி கூட்டுறவு னூர்பலையில் காலியாக உள்ள கீழ்காணும் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலமாக பணியமர்த்துவதற்கு கீழ்காணும் விவரப்படி தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் 14/03/2020 முதல் 31/03/2020 வரையில் வரவேற்கப்படுகின்றன.   காலிப்பணியிடம்    வ.எண் பதவியின் பெயர் காலிப்பணியிடம் 01. இளநிலை உதவியாளர் 04 02. மின் பொறியாளர் 01   கல்வித்தகுதி   வ.எண் பதவியின் பெயர் கல்வித்தகுதி … Read more

NLC India Limited Recruitment 2020 for 274 Assistant Managers & Graduate Executive Trainees Posts @ nlcindia.com

NLC India Limited Recruitment 2020 for 274 Assistant Managers & Graduate Executive Trainees Posts @ nlcindia.com

NLC India Limited Recruitment 2020 for 274 Assistant Managers & Graduate Executive Trainees Posts @ nlcindia.com   NLC India Limited Recruitment 2020: to fuel its ambitious growth plans, NLS India Limited is looking for promising, energetic and dedicated young Graduates to join ” Graduate Executive Trainees / Assistant Managers” for taking up challenging assignments at … Read more